ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองบัวเจ้าป่า

พิธีถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองบัวเจ้าป่า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วม พิธีถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองบัวเจ้าป่า อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โดยมีคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการทำนุ บำรุง พระพุทธศาสนา

แชร์ข่าวนี้