ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอเชิญ ร่วมพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญ ร่วมพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ครูนั้นคือ แบบอย่าง ที่สร้างศิษย์
ครูคือมิตร ยามพลาดพลั้ง ไม่ห่างหนี
ครูผู้ให้ ความเมตตา เปี่ยมปรานี
ครูผู้มี คุณธรรม ชี้นำคน
…………………………….………………….
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
……………………………………………….
ขอเชิญคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

👉รอบที่ 1 เวลา ๐๗.๓๐ น.
-คณะครุศาสตร์
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

👉รอบที่ ๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
-คณะวิทยาศาสตร์
-คณะวิทยาการจัดการ
-คณะเทคโนโลยีการเกษตร
-คณะพยาบาลศาสตร์

แชร์ข่าวนี้