ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บุรีรัมย์

ทำบุญ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขึ้นภายใต้โครงการฝึกจิตใจใฝ่คุณธรรม จริยธรรมนำประพฤติดี  ให้กับคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาจำนวนกว่า 200 คน ในวันที่ 6 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดทุ่งโพธิ์ จำนวน 9 รูป มาฉันภัตตาหารเพลและเทศก์พระธรรมเทศนา ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาได้ฟัง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ และถือเป็นวันดีที่การทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

โครงการฝึกจิตใจใฝ่คุณธรรม จริยธรรมนำประพฤติดี 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความเข้าใจเรื่องประกาศข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ภาพกิจกรรม การทำบุญ

แชร์ข่าวนี้