ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย “ประชุมวิชาการระดับระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 4

NCITE2018 เปิดรับบทความแล้วจ้า!!

ส่งบทความผ่านระบบ Easy Chair ได้ที่https://easychair.org/conferences/?conf=ncite2018

ดาวน์โหลดรูปแบบการเขียนบทความได้ที่ http://www.itech.ubru.ac.th/ncite2018/index.php/template2018

ปิดรับบทความ 20 เมษายน 2561 เวลาเที่ยงคืนตรง!!

ติดต่อสอบถามที่ โทร.0990696889
หรือ m.me/NCITE.UBRU

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย “ประชุมวิชาการระดับระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 4

แชร์ข่าวนี้