ข่าวประชาสัมพันธ์

วันแม่แห่งชาติ

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมโครงการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมโครงการ”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา” ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ

กำหนดจัดงาน”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา”

แชร์ข่าวนี้