ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดสอบกลางภาค

กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 1-5 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการสอบวัดประมวลความรู้ที่ได้เรียนมาในช่วงกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอให้นักศึกษาทุกคน เตรียมความพร้อมในการอ่านหนังสือ ขอให้สอบได้ในทุกๆ วิชานะคะ

แชร์ข่าวนี้