ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

แชร์ข่าวนี้