ความสำเร็จ เริ่มต้นได้ ใกล้บ้านคุณ

แนะนำหลักสูตร

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ || แนะนำสาขาวิชา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ โควตา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตา

... read more

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS62

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS62

... read more

ปฏิทินการรับสมัคร รอบที่ 2 แบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ

... read more

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

... read more

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

... read more

ปฏิทินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

... read more

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

... read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS

... read more

5 มิถุนายน รับรายงานตัว เข้าเป็นนักศึกษา โครงการพิเศษ

... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มรภ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ

... read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการอบรม ประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2562

... read more

แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ BRU English Test

... read more

จิตใจ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ฝึกจิตใจใฝ่คุณธรรม จริยธรรม นำประพฤติดีงาม

... read more

english-test

กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ BRU English Test

... read more

ตักบาตร

ขอเชิญ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

... read more

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562

กำหนดสอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2562

... read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา

... read more

ยินดีต้อนรับ งาน Open house2020

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คุณครูแนะแนวทุกท่าน

... read more

วันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

... read more

ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 14

ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562

... read more

ข่าวกิจกรรม

เพิ่มพูนความรู้ ประกันคุณภาพสู่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เพิ่มพูนความรู้

Read More

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันเด็กแห่งชาติ

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในตำแหน่งคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

โครงการเสริมสร้างกำลังใจ งานปีใหม่ บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการเสริมสร้างกำลังใจ

Read More

ทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทำบุญ

Read More
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

แนะแนวการศึกษาต่อ

Read More
ais on tour

ais zeed on tour In Rajabhat Buriram University

AIS zeed

Read More
Open House Bru 2020

Open House เปิดบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาเจอกันนะคะ

Open

Read More

—–Click—–

RESEARCH---News

เกษตรเชิงท่องเที่ยว บุรีรัมย์

การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

Read More

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์

Read More

ขอเชิญประกวดนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12

Read More

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561

Read More

ขอขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research&Knowledge

Read More

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมข่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย “ประชุมวิชาการระดับระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 4

Read More

แจ้งกำหนดรายงานความก้าวหน้าและปิดรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Read More