ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอโครงการวิจัยชุด ออกแบบพักอาศัยผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

โครงการหลักออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมวัสดุพื้นถิ่น

โครงการหลักออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมวัสดุพื้นถิ่น เมื่อวันที่

Read More

ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้ได้ใน 1 ปี รุ่น 2

ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้ได้ใน

Read More

ข่าวสารงานวิจัย

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย”

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น

Read More

ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1

ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

Read More

ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์