ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยความยินดียิ่ง กำหนดการประเมิน วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะกรรมการผู้ให้เกียรติมาประเมินได้แก่

  1. ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม ประธานกรรมการ
  2. ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน กรรกมาร
  3. อาจารย์ ดร.นริศรา เชนะโยธิน กรรกมาร

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

 

แชร์ข่าวนี้