ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ งาน Open house2020

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คุณครูแนะแนวทุกท่าน

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คุณครูแนะแนวทุกท่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดจัดโครงการประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารอนเกคุณาคาร อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

 

 

 

แชร์ข่าวนี้