ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ม่วง- เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 45

ม่วง- เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 45
ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2562

ม่วง- เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 45 การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 45 ม่วง-เหลือง เกมส์  ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ บริเวณสนามกีฬากลาง โดมอเนกประสงค์ ตามตารางการแข่งขัน เวลา 16.00น.เป็นต้นไป

วันที่ 10 สิงหาคม 2562
– เวลา 09.00 น. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมชมขบวนพาเหรด การประกวดผู้นำเชียร์ การแข่งขันกรีฑา และชมการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ
– เวลา 17.00 น. พิธีปิด การแข่งขันกีฬา ม่วง – เหลืองเกมส์ ครั้ง ที่ 45
…………………………………………
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
………………………………………..
สอบถามเพิ่มเติม 082-5418917 งานประชาสัมพันธ์
ห้ององค์การบริหารนักศึกษา คอมแพ็ค ชั้น 1

กำหนดการ พิธีเปิด กีฬา ม่วง-เหลืองเกมส์” ครั้งที่ 45

ม่วง-เหลืองเกมส์ ครั้งที่ 45

กำหนดการ ม่วง-เหลืองเกมส์ ครั้งที่ 45

กำหนดการ ม่วง-เหลืองเกมส์ ครั้งที่ 45

 

แชร์ข่าวนี้