ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ของชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ของชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานจุดธูป เทียน ซึ่งในกิจกรรม ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดกลางพระอารามหลวง จ.บุรีีรัมย์  มารับบิณฑบาตร พร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนา ในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้