ข่าวประชาสัมพันธ์

Thailand Research Expo 2017

Thailand Research Expo 2017

คณะกรรทมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017 ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็ฯทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร และสถาบันวิจัยได้ร่วมจัดครั้งนี้ได้แก่

1. นิทรรศการผลงานวิจัย ณ ห้องนิทรรศการ บูท DM11

2. จัดเสวนาห้องเฉพาะเรื่องในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ภาคเช้า หัวข้อ(105)บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับการสานพลังเครือข่ายร่วมสร้างบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่สู่นครแห่งความสุข) ภาคบ่ายห้องประชุมขนาดกลาง (108) พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนากับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

แชร์ข่าวนี้