ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น.

แชร์ข่าวนี้