ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมรับมอบพานไหว้ครูของนักศึกษา

โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วม พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการลำลึกถึงครูผู้สอนสั่ง ศิษย์ พร้อมทำพานเพื่อใช้ในการมอบกับให้คณาจารย์ที่มารับมอบ

ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทน ในการมอบทุนการศึกษา จำนวน 80,000 บาท

แชร์ข่าวนี้