ขั้นตอนการส่งหลักฐานการสมัครผ่านระบบออนไลน์

วิธีการเรียงเอกสาร

26172307_1358675497594099_6143313810160386832_o

● เมื่อ #ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว และผู้สมัครฯ ส่งหลักฐานการสมัครมาที่ #งานรับนักศึกษาและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาครร 15 แล้ว
● #ขอให้ผู้สมัครฯทุกท่าน มารับบัตรประจำตัวผู้สมัคร(บัตรสีฟ้า) #ด้วยตนเองหรือจะให้ผู้แทนตัวของผู้สมัครฯ
– มารับแทนก็ได้ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ #งานรับนักศึกษาและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 15 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ครับ