ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์

● BRU #Portfolio1 ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทาง http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
● เมื่อผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ #ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครเรียบร้อย แล้ว หลังจากส่งเอกสารฯ มา 7 วัน และเข้าระบบรับสมัครผ่านระบบออนไลน์อีกครั้ง เข้าไปที่เมนู ผลการสมัครเข้าศึกษาต่อ
– พบ #รหัสประจำตัวผู้สมัคร เช่น 6110000××
– พบ #สถานะการชำระเงิน เปลี่ยน เป็น #ชำระเงินแล้ว
● ขอให้ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ทุกท่าน #มารับบัตรประจำตัวผู้สมัคร ได้ที่ #งานรับนักศึกษาและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 15 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
● สอบถามเพิ่มเติม #งานรับนักศึกษาและบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 7100, 7101 / 08 1977 6926

ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์