ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ.2561

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ว่าด้วย การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม
พ.ศ.2561

คลิกเพื่ออ่านระเบียบ 

 

 

แชร์ข่าวนี้