ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด ในโครงการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ เพื่อรณรงค์การลดใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย

งานอนุรักษ์พลังาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด ในโครงการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ เพื่อรณรงค์การลดใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย โดยส่งใบสมัคร พร้อมผลงานได้ที่ งานอนุรักษ์พลังาน ชั้น 2 อาคารกองอาคารสถานที่และบริการ พร้อมผลงานตัวจริงและผลงานในรูปแบบไฟล์ (.AI .PSD .JPEG) ลงใน แผ่น DVD หรือ CD พร้อมแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา และเบอร์โทรศัพท์

  • ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
  • ประกาศผลงานวัลในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร

แชร์ข่าวนี้