ข่าวประชาสัมพันธ์

6 สิงหาคม กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดเปิดภาคเรียนเพื่อการเรียนการสอน ขึ้น ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เป็นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

แชร์ข่าวนี้