ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

แชร์ข่าวนี้