ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพทางอุตสาหกรรมแก่นักศึกษา

กำหนดการ

โครงการ เพิ่มทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพทางอุตสาหกรรมแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

ในหัวข้อเรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Solidworks เบื้องต้น”

ประจำปีการศึกษา 2561

สแกนเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลด Poster โครงการ 

แชร์ข่าวนี้