ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6

การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวรอ์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2017/

แชร์ข่าวนี้