ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ชมรมพระพุทธศาสตร์ ทางก้าวหน้า มีตารางกำหนดการจัดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ ประจำภาคการศึกษา 1-2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ พิธีตักบาตรประจำสัปดาห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ชมรมพระพุทธศาสตร์ ทางก้าวหน้า มีตารางกำหนดการจัดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ ประจำภาคการศึกษา 1-2 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ โดยจะจัดทุกวันพุธ เวลา 07.20-08.30 ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต

ตารางพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์

แชร์ข่าวนี้