ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยี

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยี
1. การแข่งขันทักษะอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวกับระบบควบคุม Smart Home
2. การแข่งขันทักษะวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมด้าน PLC
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

แชร์ข่าวนี้