ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมโครงการ

โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การปฏิบัติงาน ทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ
และแผนบริหารความเสี่ยง สู่การวางแผนยุทธศาสตร์  ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 – 3 มิถุนายน 2561
ณ เกาะกูด -อ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท

 

แชร์ข่าวนี้