ข่าวประชาสัมพันธ์

Open House การประชุมผู้บริหาร และครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563

Open House การประชุมผู้บริหาร และครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563

Open House มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมผู้บริหาร และครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีครูแนะแนว เข้าร่วมจากโรงเรียน ในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง จำนวนกว่า 300 โรงเรียน

กิจกรรมประกอบไปด้วยการแนะนำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย การมอบรางวัลแก่โรงเรียนต่างๆ และกิจกรรมจากทุกคณะ ทั้ง 7 คณะ เพื่อเป็นการแนะนำให้รู้จักแต่ละสาขาวิชา โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้นำเสนอ แนะแนวในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม

 

 

แชร์ข่าวนี้