ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันเปิดเทอม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นวันเปิดภาคการศึกษา และเริ่มเรียน

เริ่มเรีนยตามตารางเรียน โดยนักศึกษาสามารถดูข้อมูลตารางเรียน ในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา ผ่านระบบบริการการศึกษา reg.bru.ac.th

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา 2562 ราชภัฏบุรีรัมย์ปฏิทินการศึกษา 2562ปฏิทินการศึกษา 2562 ราชภัฏบุรีรัมย์ปฏิทินการศึกษา 2562 ราชภัฏบุรีรัมย์ปฏิทินการศึกษา 2562

แชร์ข่าวนี้