ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างกำลังใจ งานปีใหม่ บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการเสริมสร้างกำลังใจ งานปีใหม่ บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมขวัญ กำลังใจบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ ร้านอาหาร Rinma@U23 ให้กับคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบรางวัล และยังให้เกียรติจับและมอบรางวัลอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิสาข์ แฝงเวียง ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ณฐปกรณ์ จันทะปิดตา อาจารย์ผู้เกษียณ ได้กล่าวคำอวยพรปีใหม่ และมอบรางวัล บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ที่มีทั้งครอบครัวของชาวเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่อยู่กันแบบพี่ แบบน้อง รักใครสามัคคี

ภาพกิจกรรม ปีใหม่

แชร์ข่าวนี้