ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งประวัติคุณแม่ เพื่อรับรางวัล “คุณแม่ดีเด่น”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ส่งประวัติคุณแม่ เพื่อรับรางวัล “คุณแม่ดีเด่น ” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ส่งภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561

คลิกเพื่อ Download แบบฟอร์มกรอกประวัติ 

แชร์ข่าวนี้