ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562

กำหนดสอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2562

กำหนดสอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 ขอให้นักศึกษาได้ทำการทบทวนความรู้ และอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบประมวล วัดความรู้ด้วยนะคะ

 

แชร์ข่าวนี้