ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ในระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ขอให้นักศึกษาทุกท่าน เตรียมพร้อมในการสอบกลางภาค อ่านหนังสือ ตั้งใจกันทุกคนค่ะ

แชร์ข่าวนี้