ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชุมหารือ คณะดำเนินงานสโมสรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชุมหารือ คณะดำเนินงานสโมสรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ณัฐพล ภูครองทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่าจกิจการศึกษา จัดประชุมหารือ คณะดำเนินงานสโมสรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป อาทิเช่น กิจกรรมประกวด ดาวเดือน ในระดับคณะ กิจกรรมลอยกระทง ต่างๆ

 

แชร์ข่าวนี้