ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษา และอาชีพ ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  แก่นักเรียนชั้นปีที่ 5และชั้นปีที่ 6  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  โดยมี 7 สาขาวิชา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมนำเสนอสาขาวิชาของตนเอง อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อแนะนำให้นักเรียน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้เข้ามารับชมและรับฟัง จากคณาจารย์และนักศึกษาโดยตรง  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

 

แชร์ข่าวนี้