ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน บน iPad

สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน บน iPad

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัท Apple จัดโครงการ สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน บน iPad โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และขอให้เตรียม iPad มาด้วยค่ะ

แชร์ข่าวนี้