ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชารัฐรวมพลัง

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ทำงานในช่วงปิดเทอม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วม “โครงการประชารัฐร่วมพลัง สร้างยุวแรงงาน”
ส่งเสริมการมีงานทำ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้ระหว่างเรียน

แชร์ข่าวนี้