ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time

บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาทำงานพาร์ทไทม์ เพื่อเปิดโอกาศให้นักศึกษามีรายได้พิเศษในช่วงปิดเทอม หรือช่วงเวลาว่างจากการเรียน อีกทั้งยังมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกทักษะและประสบการณ์ทำงานในบรรยากาศการทำงานจริงก่อนจบการศึกษา เพื่อสามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคตได้

บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความยินดีและเปิดโอกาสที่จะพิจารณานักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อทำงานพาร์ทไทม์ กับบริษัท ประจำสาขาในสนามบิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แชร์ข่าวนี้