ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  ภายใต้หัวข้อ

  1.  การแนะแนวการฝึกงาน​ด้านเทคนิค​ในประเทศ​ญี่ปุ่น
  2. การเขียน​ประวัติ​ส่วนตัว Resume เพื่อการสมัครงาน

 

แชร์ข่าวนี้