ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อน กำหนดทดสอบทักษะทางเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรื่อง การเลื่อนทดสอบทักษะทางเทคโนโลยีจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30-19.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา

แชร์ข่าวนี้