ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยี

กำหนดสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกคน ให้เข้ารับการทดสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00-17.30 น.

 

แชร์ข่าวนี้