ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
นักออกแบบตกแต่งภายใน
ครูสอนออกแบบผลิตภัณฑ์
พนักงานหน่วยงานท้องถิ่น
Graphic Design/3D Design

ดาวน์โหลดและใบสมัคร<<<<<

อ่านรายละเอียดทั้งหมด<<<<<

แชร์ข่าวนี้