ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดมาร์ช ดาว- เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดโครงการ “ประกวดมาร์ช ดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง คณาจารย์ในคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมกับชมการประกวด และกิจกรรมต่างๆอีกด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น รุ่นพี่ มีความรัก ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสถาบัน ชูภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย “บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา” โดยมีดาว และเดือนที่ผ่านการคัดเลือกจากแต่ละสาขา ทั้ง 7 สาขา เข้าร่วมการประกวด กิจกรรมในการประกวดประกอบไปด้วยรอบการโชว์ความสามารถ การแสดง ของดาวและเดือน การตอบคำถาม และกิจกรรมอำลาตำแหน่ง ในกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น และตื่นเต้น โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งดาว คือ นางสาวดาราวรรณ อ้อพิมาย จากสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า และเดือนคือ นายณัฐนิติ ธรรมยุติการ จากสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร  ทั้งนี้ยังมีการประกวดขับร้องเพลงมาร์ช มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันคือ ทีมจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ภาพกิจกรรมประกวดมาร์ช ดาว- เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แชร์ข่าวนี้