ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้นำนักศึกษาและอาจารย์ เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ในงาน กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรบ้านกรวดวิทยาคาร ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมหลวงปู่ผาดอัปถัมภ์ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาจากที่อื่นเข้าร่วมแนะแนวกว่า 10 สถาบัน

ซึ่งในกิจกรรมประกอบไปด้วย การแนะแนวการศึกษาต่อ แนะนำสาขาวิชาในคณะ ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 และปีที่ 6 ได้รับฟัง แนวทางการประกอบอาชีพต่างๆ และกำหนดการรับสมัครในรอบโควตา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และยังมีการจัดบูธกิจกรรม ของทุกสาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ ให้นักเรียนได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย โดยได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี จากคุณครูในโรงเรียน

ภาพกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ

 

แชร์ข่าวนี้