ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสาร อุตสาหกรรมสาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

วารสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 อุตสาหกรรมสาร

วารสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562  อุตสาหกรรมสาร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562  ข่าวกิจกรรมต่างๆในเดือน กรกฎาคม 2562

ในเล่มวารสารข่าว ประกอบไปด้วยข่าว

1.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

2. เสริมทัพภาคอุตสาหกรรม จัดทำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์

3. ตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ประจำวันพุธ

4. พิธีถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองบัวเจ้าป่า

5. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

6. ขอแสดงความยินดีกับทีมงานออกแบบและก่อสร้าง ที่ได้รับรางวัลงานออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน

อ่านข่าวเดือนที่แล้ว  >> คลิก

 

แชร์ข่าวนี้