ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เมษายน 2562

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 วันที่ 29 เมษายน 2562 อุตสาหกรรมสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 2562  ข่าวกิจกรรมต่างๆในเดือน เมษายน

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

idtech04-2019 (2)

แชร์ข่าวนี้