ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ร่วมทำบุญตักบาตร ต้อนรับน้องใหม่ ราชพฤกษ์ช่อที่ 47

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญ ร่วมทำบุญตักบาตร ต้อนรับน้องใหม่ ราชพฤกษ์ช่อที่ 47 พระสงฆ์จำนวน 47 รูป เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ BRU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจัดโดยชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอเชิญ ร่วมทำบุญตักบาตร ต้อนรับน้องใหม่ ราชพฤกษ์ช่อที่ 47

แชร์ข่าวนี้