ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมอบเช้ากระเช้า แด่ พลโทจักรชัย ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย สำนักงานบริการทางวิชาการ ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อาจารย์.ดร.คคนางค์ ช่อชู ผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าให้กับคณะ พลโทจักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมทหารช่าง ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง

แชร์ข่าวนี้