ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่น 1

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่น 1

ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 (คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

แชร์ข่าวนี้