ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดสอบ

กำหนดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดจัดสอบ ปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้นักศึกษาทุกคนได้เตรียมตัวอ่านหนังสือ ทบทวนความรู้ และทำงานส่งอาจารย์ให้แล้วเสร็จก่อนจะถึงวันสอบให้เสร็จเรียบร้อย จะได้มีเวลาเตรียมตัวอย่างเต็มที่

กำหนดจัดสอบ

กำหนดสอบ

แชร์ข่าวนี้