ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 9-18 พฤษภาคม เพื่อประมวลความรู้ของนักศึกษาที่ได้เรียนมาได้ภาคเรียนที่ 2 /2560 ขอให้นักศึกษาตั้งใจอ่านหนังสือ เตรียมตัวให้พร้อม

แชร์ข่าวนี้